MÍSTO KONÁNÍ
ODBORNÝ PROGRAM
ABSTRAKTA
KONTAKT

Detailní program /předběžná verze k 20.10. 2017/

 

         

PROGRAMOVÝ PŘEHLED   DETAILNÍ PROGRAM

Čtvrtek, 30. 11. 2017

  Sál Diamant
08:30-12:00 Zahájení kongresu a společná sekce
Předsedající: O. Urban (Ostrava), I. Vondrák (Ostrava), M. Lukáš (Praha), J. Lata (Ostrava),
A. Tichá (České Budějovice)
08.30-09.00 Zahájení kongresu
   
09.00-09.30 Mařatkova přednáška
  Expanze digestivní endoskopie prolamuje hranice oboru gastroenterologie
  J. Špičák (Praha)
09.30-09.50 Ocenění, čestná členství
09.50-10.10 Nejlepší gastroenterologický výzkum v ČR v roce 2017
  Partial jejunal diversion using an incisionless magnetic anastomosis system:
1- year interim results in patients with obesity and diabetes
  E. Machytka (Ostrava)
   
10.10-10:40 Přestávka na kávu
  Sál Diamant
10.40-12.00 Výběr prezidenta kongresu: State-of-art
   
10.40-11.00 How to optimize adenoma detection during colonoscopy?
  S. Cadoni (Iglesias, Itálie)
11.00-11.20 Endoscopic treatment of ampulary neoplasia
  U. Arnelo ( Stockholm, Švédsko)
11.20-11.40 Právní problematika v gastroenterologii pohledem právníka a lékaře
  J. Mach, R. Keil (Praha)
11.40-12.00 Treatment of Hepatitis C by direct acting antiviral in Benin
  N. Kodjoh (Cotonou, Benin)
   
12.00-13.30 Přestávka na oběd
   
12.15-13.15 Symposium: Ewofarma
   
12.15-13.15 Symposium: Promed
  Sál Diamant
13.30-15.00 Intenzivní péče v gastroenterologii
Předsedající: P. Ševčík (Ostrava), J. Špičák (Praha), V. Adámková (Praha)
13.30-13.50 Sepse pro gastroenterology
  J. Máca (Ostrava)
13.50-14.10 Hemoragický šok a léčba život ohrožujícího krvácení
  V. Černý (Ústí nad Labem)
14.10-14.30 Akutní pankreatitida pohledem intenzivisty
  I. Satinský (Havířov)
14.30-14.50 Antibiotická léčba v gastroenterologické intenzivní péči
  V. Adámková (Praha)
14.50-15.00 Diskuse
  Sál Platinum
13.30-15.00 Onkologie-kolorektální karcinom
Předsedající: M. Kopáčová (Hradec Králové), Š. Suchánek (Praha) J. Örhalmi (Hradec Králové)
13.30-14.00 State-of-art: Pilovité léze tračníku
  I. Tachecí (Hradec Králové)
14.00-14.20 Kvalita koloskopie
  M. Kopáčová (Hradec Králové)
14.20-14.40 Screening KRK v ČR - aktuální problémy a výzvy do budoucnosti
  Š. Suchánek (Praha)
14.40-15.00 Transanální totální mesorektální excize a robotická resekce rekta vs. laparoskopický přístup
  J. Örhalmi (Hradec Králové)
  Sál Gold
13.30-15.00 Volná sdělení I: Endoskopie I
Předsedající: R. Keil (Praha), P. Drastich (Praha)
13.30-13.42 Duodenální postižení u pacientů s familiární adenomovou polypózou - desetiletá zkušenost centra
  J. Cyrany (Hradec Králové)
13.42-13.54 Endoskopická „full-thickness“ resekce tlustého střeva - analýza souboru 24 pacientů
  P. Falt (Ostrava)
13.54-14.06 Komplikace perkutánní endoskopické gastrostomie a jejich řešení
  P. Kohout (Praha)
14.06-14.18 EUS navigované drenáže s novými stenty ECE-LAMS (electrocautery-enhanced lumen-apposing metal stent)
  V. Nosek (Jablonec nad Nisou)
14.18-14.30 Endosonograficky navigovaná drenáž pankreatických kolekcí: vlastní zkušenost
  P. Mačinga (Praha)
14.30-14.42 Endoskopická léčba leaku po bariatrické operaci pomocí SEMS – série 18 pacientů
  M. Kliment (Berlín, Německo)
14.42-14.54 Digitalna cholangioskopia v manažmente biliopankreatických ochorení: analýza výsledkov z ČR a SR
  R. Husťak (Trnava, SR)
   
15.00-15.30 Přestávka na kávu
  Sál Diamant
15.30-17.00 Pankreas a žlučové cesty
Předsedající: M. Zavoral (Praha), M. Ryska (Praha), M. Loveček (Olomouc)
15.30-15.45 Současné možnosti časné diagnostiky karcinomu pankreatu
  M. Zavoral (Praha)
15.45-16.00 Aktuální stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu v ČR
  M. Loveček (Olomouc)
16.00-16.15 Přínos CHRT u borderline karcinomu pankreatu
  L. Petruželka (Praha)
16.15-16.30 Jsme připraveni na chirurgickou léčbu prekurzorových lézí?
  M. Ryska (Praha)
16.30-16.45 Karcinom žlučníku – jak postupovat v závislosti na stagingu?
  Z. Kala (Brno)
16.45-17.00 Klatskinův tumor – co je důležité pro gastroenterologa?
  F. Bělina (Praha)
  Sál Platinum
15.30-17.00 Aktuální témata v gastroenterologii
Předsedající: Z. Zádorová (Praha), F. Závada (Příbram), T. Hucl (Praha)
15.30-15.50 Management of esophageal cancers, towards the end of controversy between gastroentologists, onologists and surgeons
  L. Bedenne (Dijon)
15.50-16.05 Nové pohledy na chronickou pankreatitidu
  P. Dítě, M. Blaho, A.Vašura (Ostrava)
16.05-16.20 Současný výskyt autoimunitní pankreatitidy a karcinomu pankreatu
  T. Hucl (Praha)
16.20-16.40 Detekce sporadického karcinomu pankreatu - čas ke změně
  P. Frič  (Praha)
16.40-16.55 Endoskopická intervence u akutní pankreatitidy
  M. Kliment (Berlín)
16.55-17.10 Manažment pacienta s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou z pohľadu endoskopistu
  E. Veseliny (Košice)
  Sál Gold
15.30-17.00 Volná sdělení II: Hepatologie
Předsedající: K. Lukáš (Praha), J. Cyrany (Jičín, Hradec Králové), S. Fraňková (Praha)
15.30-15.42 Enhanced liver fibrosis test accurately discriminates advanced stage of fibrosis in HCV Patients
  R. A. Zayed (Cairo, Egypt)
15.42-15.54 Genetic variations in DNA repair genes (XRCC1, 3 & 7) and the susceptibility to hepatocellular carcinoma
  M. Khorshied (Cairo, Egypt)
15.54-16.06 Léčba rekurentní HCV infekce u pacientů po transplantaci jater v éře přímo působících antivirotik
  S. Fraňková (Praha)
16.06-16.18 Paritaprevir/ritonavir, ombitasvir a dasabuvir u chronické HCV infekce genotyp 1b a cirhózy jater
  J. Šperl (Praha)
16.18-16.30 Hyponatremie a poruchy acidobazické rovnováhy u jedinců s ascitickou cirhózou jater
  H. Gottfriedová (Praha)
16.30-16.42 Neinvazivní diagnostika jaterní fibrózy u pacientů s diabetem mellitem 2. typu v běžné praxi
  K. Dvořák (Liberec)
16.42-16.54 Fibro-mark: A panel of accurate laboratory parameters for the identification of significant fibrosis in patients with chronic hepatitis C
  D. Omran (Cairo, Egypt)
   
17.15-18.15 Symposium: Abbvie
   
18.30-19.15 Symposium: Janssen

 

Pátek, 1. 12. 2017

07.15-08.15 Symposium: Pfizer
  Sál Diamant
08.30-10.00 Obezita
Předsedající: E. Machytka (Ostrava), P. Holéczy (Ostrava), V. Nosek (Jablonec n.N.)
08.30-08.35 Úvod, přehled problematiky
  E. Machytka (Ostrava)
08.35-09.00 Endoscopic treatment of Obesity: State-of-art
  J. Devière (Brusel)
09.00-09.20 Současná bariatrie z pohledu obezitologa a diabetologa
  M. Haluzík (Praha)
09.20-09.40 Novinky v metabolické chirurgii
  P. Holéczy (Ostrava)
09.40-10.00 Endoskopická léčba komplikací bariatrické chirurgie
  V. Nosek (Jablonec nad Nisou)
  Sál Platinum
08.30-10.00 Tenké střevo a mesenterium
Předsedající: M. Kopáčová (Hradec Králové), Ľ. Jurgoš (Bratislava), M. Oliverius (Praha)
08:30-08:48 Indikácie na enterobiopsiu pri podozrení na celiakiu. Odporúčania a vlastné skúsenosti
  Ľ. Jurgoš (Bratislava)
08:48-09:06 Desmoidní tumory
  P. Mináriková (Praha)
09:06-09:24 Syndrom krátkého střeva a intestinální selhání
  I. Tachecí (Hradec Králové)
09:24-09:42 Transplantace tenkého střeva
  M. Oliverius (Praha)
09:42-10:00 Diskuse
  Sál Gold
08.30-10.00 Hepatologie
Předsedající: R. Brůha (Praha), L. Vítek (Praha)
  Laboratorní diagnostika cholestatických jaterních chorob
  L. Vítek (Praha)
  Toxicita léků u jaterní cirhózy
  J. Šperl (Praha)
  Potřebujeme jaterní biopsii?
  R. Brůha (Praha)
  Screening a rizikové faktory HCC
  S. Fraňková (Praha)
  Sál Diamant
10.10-11.40 Plenární schůze ČGS
   
11.40-13.00 Přestávka na oběd
   
11.45-12.45 Symposium: Takeda
  Sál Diamant
13.00-14.15 Digestivní endoskopie
Předsedající: S. Rejchrt (Hradec-Králové), P. Vítek (Frýdek-Místek), E. Veseliny (Košice)
13.00-13.15 Doporučené postupy ČGS ČLS JEP pro endoskopickou cholangiopankreatoskopii
  P. Vítek (Frýdek-Místek)
Nejčastější chyby v endoskopii
13.15-13.30 Horní endoskopie
  J. Cyrany (Jičín, Hradec Králové)
13.30-13.45 Koloskopie
  P. Falt (Ostrava)
13.45-14.00 ERCP
  S. Rejchrt (Hradec Králové)
14.00-14.15 EUS
  M. Kliment (Berlín)
  Sál Platinum
13.00-14.30 Novinky a   zajímavosti ve vzdělávání a  odborné praxi českých gastroenterologických a hepatologických  sester
Předsedající: A. Tichá (České Budějovice), A. Baloghová (Praha), M. Gabrielová (Zlín)
13.00-13.03 Zahájení
  A. Tichá (České Budějovice)
13.03-13.11 ČAS, změny ve vzdělávání sester
  A. Tichá (České Budějovice)
13.11-13.19 Edukace pacientů grant
  M. Kyanková (Brno)
13.19-13.27 Léčba obezity – Endobarrier
  J. Lávičková (Praha)
13.27-13.35 Transmurální endoskopie pohledem sestry
  L. Válková (Ostrava)
13.35-13.43 Spy Glass a jeho využití
  P. Bašová (Jablonec nad Nisou)
13.43-13.51 Výživa u IBD pacientů
  N. Homzová (Praha)
13.51-13.59 Co probiotika a kolorektální karcinom?
  P. Absolonová, J. Staňková (Brno)
13.59-14.07 Úloha sestry při submukosní endoskopii
  E. Fiedorová (Praha)
14.07-14.15 Kolonická kapsle – naše poznatky
  P. Hnátová, J. Folttiny (Praha)
14.15-14.23 Terapie dehiscence anastomosy po nízké resekci rekta metodou EndoSponge
  K. Kahánková (Frýdek-Místek)
14.23-14.30 Závěr - diskuze
  Sál Gold
13.00-14.15 Volná sdělení III: Chirurgie, Varia
Předsedající: P. Dítě (Ostrava), D. Kohoutová (Londýn, Hradec Králové)
13.00-13.12 Resekce jícnu, pooperační výsledky
  J. Šafránek (Plzeň)
13.12-13.24 Mimojícnové projevy refluxní nemoci jícnu – výsledky antirefluxní chirurgické léčby
  V. Drahoňovský (Praha)
13.24-13.36 Možnosti chirurgické léčby ampulárního adenokarcinomu
  L. Kunovský (Brno)
13.36-13.48 Jícnové funkce u kriticky nemocných a zdravých osob: efekt metoklopramidu
  K. Balihar (Plzeň)
13.48-14.00 Možnosti vyšetření motility žaludku u diabetiků - EGG, scintigrafie či motilitní kapsle?
  J. Šťovíček (Praha)
14.00-14.12 Prevalence of Helicobacter pylori in patients admitted in digestive disease center in Cotonou
  R. Kpossou (Cotonou, Benin)
  Sál Diamant
14.30-16.00 Chirurgie gastrointestinálního ústrojí
Předsedající: Z. Kala (Brno), M. Ryska (Praha), J. Šimša (Praha)
14.30-14.45 Karcinom pankreatu - problém chirurga?
  M. Ryska (Praha)
14.45-15.00 Karcinom žaludku - současná diagnostika a léčba
  J. Šimša (Praha)
15.00-15.15 Jaterní metastázy kolorektálního karcinomu
  V. Třeška (Plzeň)
15.15-15.30 Jaterní metastázy ne-kolorektálních tumorů
  M. Oliverius (Praha)
15.30-15.45 Karcinom rekta - intersfinkterické resekce a TaTME
  Z. Kala (Brno)
15.45-16.00 Karcinom rekta - klasicky, laparoskopicky či roboticky?
  M. Škrovina (Nový Jičín)
  Sál Platinum
14.45-16.15 Idiopatické střevní záněty - I. Část: Workshop Pracovní skupiny IBD: Doporučení pro léčbu IBD kortikoidy a imunosupresivy
Předsedající: M. Lukáš (Praha), M. Bortlík (Praha), M. Konečný (Olomouc)
14.45-15.05 State-of-art
  E. Stange (Německo)
15.05-15.20 Systémové kortikoidy
  P. Falt (Ostrava)
15.20-15.35 Topické a lokální kortikoidy
  L.Hrdlička (Praha)
15.35-15.50 Thiopuriny
  I. Mikoviny Kajzrlíková (Frýdek-Místek)
15.50-16.05 Metotrexát a kalcineurinové inhibitory
  T. Douda (Hradec Králové)
16.05-16.15 Diskuse
  Sál Gold
14.30-16.00 Sekce mladých gastroenterologů: Videem dokumentovaná sdělení
Předsedající: B. Pipek (Ostrava), D. Ďuricová (Praha), Martin Lukáš (Praha)
  Impedance jícnu
  Š. Konečný (Brno)
  Endoskopická diagnostika Barrettova jícnu
  J. Král (Praha)
  Vyšetření na přítomnost H. pylori
  T. Grega (Praha)
  Chromodiagnostika v horním GIT
  A. Buriánová (Havířov)
  Endoskopická polypektomie
  M. Štěpán (Ostrava)
  Chromodiagnostika při koloskopii
  P. Klvaňa ml. (Frýdek-Místek)
  Kapslová enteroskopie
  Š. Šembera ( Hradeck Králové)
   
16.00-16.30 Přestávka na kávu
  Sál Diamant
16.30-18.00 ESGE meets CGS: How to do good quality endoscopy
Předsedající: T. Hucl (Prague), O. Urban (Ostrava)
16.30-16.50 Quality measures for upper GI
  M. Areia (Portugal)
16.50-17.10 Quality measures for lower GI
  C. Hassan (Italy)
17.10-17.30 Quality measures for ERCP/EUS
  K. Oppong (United Kingdom)
17.30-17.50 Quality measures in endoscopy: the local perspective
  S. Rejchrt (Czech Republic)
17.50-18.00 Discussion
  Sál Platinum
16.45-18.15 Onemocnění jícnu
Předsedající: V. Procházka (Olomouc), Č. Neoral ( Olomouc),
D. Kohoutová (Londýn, Hradec Králové)
16.45-17.00 Jak v současnosti diagnostikovat a léčit achalázii jícnu
  Z. Vacková (Praha)
17.00-17.15 Refluxní choroba jícnu - klasifikace, diagnostika a léčba
  V. Procházka (Olomouc)
17.15-17.30 Barrettův jícen a časný karcinom jícnu - diagnostika a léčba
  J. Krajčíová (Praha)
17. 30-17.45 Karcinom jícnu - up to date
  Č. Neoral (Olomouc)
17. 45-18.00 Úspěšnost ablační terapie neoplázií asociovaných s Barrettovým jícnem
  D. Kohoutová (Londýn, Hradec Králové)
  Sál Gold
16.30-18.00 Volná sdělení IV: IBD
Předsedající: V. Mandys (Praha), T. Douda (Hradec Králové)
16.30-16.42 Clostridium difficile u IBD pacientů
  L. Kučerová (Brno)
16.42-16.54 Monitorování farmakokinetiky biologik u pacientů s IBD
  P. Svoboda (Ostrava)
16.54-17.06 Metotrexát v léčbě ISZ - analýza 4-letých zkušeností
  L. Prokopová (Brno)
17.06-17.18 Prevalence anemie u pacientů s IBD na pracovišti okresního typu
  M. Liberda (Valašské Meziříčí)
17.18-17.30 Český registr IBD pacientů léčených biologiky: výsledky prvního roku
  M. Bortlík (Praha)
17.30-17.42 2000j D vitaminu denně je optimální substituční dávka pro osoby s IBD
  V. Kojecký (Zlín)
17.42-17.54 Výsledky těhotenství u pacientek s IBD léčených biosimilárním infliximabem
  M. Kolář (Praha)
   
18.15-19.15 Symposium: Ferring
   
18.15-19.15 Česko-Beninské gastroenterologické Symposium

 

Sobota, 2. 12. 2017

  Sál Diamant
08.30-10.00 Workshop Sekce ambulantních gastroenterologů: Tandemová sdělení (úvod nebo kazuistika + expertní přednáška)
Předsedající: L. Hrdlička (Praha), M. Pročke (Praha), T. Vaňásek (Hradec-Králové)
08.30-08.55 PPI – indikace a rizika dlouhodobého podávání
  Úvod: T. Vaňásek (Hradec Králové)
  Expertní přednáška: J. Špičák (Praha)
08.55-09.20 H. Pylori – „what´s new ?“ – indikace, eradikační režimy
  Úvod: M. Pročke (Praha)
  Expertní přednáška: I. Tachecí (Hradec Králové)
09.20-09.45 Limity terapeutické endoskopie v ambulantním GE provozu
  Úvod: L. Hrdlička (Praha)
  Expertní přednáška: P. Vítek (Frýdek-Místek)
  Sál Platinum
08.30-10.00 Videomaraton
Předsedající: M. Kopáčová (Hradec Králové), T. Hucl (Praha), P. Falt (Ostrava)
08.30-08.37 Endosonograficky asistovaná biliární drenáž - rendezvous techniky
  P. Vítek, J. Kuchař, I. Mikoviny Kajzrlíková, J. Chalupa (Frýdek-Místek)
08.37-08.44 Endosonograficky navigovaná drenáž abscesu Douglasova prostoru
  J. Kuchař, P. Vítek, M. Chrostek (Frýdek-Místek)
08.44-08.51 Aortoenterální píštěl
  Š. Šembera, D. Zimandlová, S. Rejchrt, M. Kopáčová (Hradec Králové)
08.51-08.58 POEM a G-POEM v rámci jednoho zákroku u pacientky se současnou achalázií a gastroparézou
  D. Erhartová, Z. Rábeková, Z. Vacková, J. Špičák, J. Martínek (Praha)
08.58-09.05 Kombinace endoskopické slizniční resekce a "full-thickness" resekce v léčbě adenomu ascendens s příznakem "non-liftingu"
  P. Falt, O. Urban (Ostrava)
09.05-09.12 Endoskopická submukózní disekce ektopické sliznice žaludku v rektu
  R. Keil, J. Schwarz (Praha)
09.12-09.19 Rektální tonzila
  L. Douda, I. Tachecí, R. Repák, K. Kamarádová (Hradec Králové)
09.19-09.26 Obturující santorinolitáza - neobvyklé endoskopické řešení
  L. Dolejší, V. Nosek (Jablonec nad Nisou)
09.26-09.33 Endoskopická polypektomie velkého adenomu z Brunnerových žlázek duodena
  I. Lerchová, Z. Gattnarová (Ostrava)
09.33-09.40 Cirkulární endoskopická submukózní disekce jícnu - provedení, účinnost a řešení striktur
  Z. Rábeková, J. Krajčiová, J. Malušková, M. Kollár, J. Špičák, J. Martínek J. (Praha)
09.40-09.47 Endoskopická terapie symptomatické retroperitoneální cysty stentem Hot Axios
  V. Zoundjiekpon, V. Nosek, O. Urban (Ostrava, Jablonec nad Nisou)
09.47-09.54 Komplexní přístup k maligní stenoze podjaterní krajiny
  M. Kraus, P. Kovala, J. Vrána, M. Kremer, J. Kancnýř (Ostrava)
09.54-10.01 Využití hybridní APC k ablaci Barrettova jícnu
  J. Šťovíček (Praha)
  Sál Gold
08.30-10.00 Volná sdělení V: Endoskopie II
Předsedající: I. Mikoviny Kajzrlíková (Frýdek-Místek), V. Kojecký (Zlín)
08.30-08.42 Možnosti využití hybridního APC v léčbě Barrettova jícnu
  M. Dastych (Brno)
08.42-08.54 Využití flexibilní endoskopie k detekci aspirace v akutním stádiu po CMP u pacientů s dysfagií
  G. Solná (Ostrava)
08.54-09.06 Endoskopická a chirurgická léčba high-risk časných karcinomů jícnu
  M. Kollár (Praha)
09.06-09.18 Podání mukolytického roztoku před gastroskopií - dvojitě zaslepená, randomizovaná studie
  M. Hanousek (Ostrava)
09.18-09.30 Dlouhodobé výsledky perorální endoskopické myotomie (POEM) u achalázie
  Z. Rábeková (Praha)
09.30-09.42 Konfokální laserová endomikroskopie v diagnostice lézí jícnu a žaludku
  J. Krajčíová (Praha)
  Sál Diamant
10.30-12.00 Idiopatické střevní záněty - II. Část:
Předsedající: M. Lukáš (Praha), Z. Šerclová (Praha)
  Karcinom u idiopatických střevních zánětů: State-of-art
  V. Mandys (Praha)
  Kasuistiky
  Sál Platinum
10.30-12.00 Funkční poruchy gastrointestinálního ústrojí
Předsedající: J. Koželuhová (Plzeň), J. Dolina (Brno)
10.00-10.15 Funkční onemocnění anorekta - diagnostika a léčba aneb je biofeedback účinný a dostupný?
  J. Koželuhová (Plzeň)
10.15-10.30 Dietoterapie - móda, byznys nebo účinná léčba?
  P. Kohout (Praha)
10.30-10.45 Jaký je nejúčinnější lék pro pacienta se syndromem dráždivého střeva?
  A. Hep (Brno), J. Dolina (Brno)
10.45-11.00 Globus, funkční pyróza a funkční dysfagie - existují vůbec a jak na ně?
  Z. Vacková (Praha)
11.00-11.15 Panelová diskuze
  Sál Gold
10.30-12.00 Volná sdělení VI: Endoskopie III
Předsedající: J. Cyrany (Hradec Králové), I. Líbalová (Praha), O. Urban (Ostrava)
10.30-10.42 Kolonické dekomprese v běžné praxi
  I. Mikoviny Kajzrlíková (Frýdek-Místek)
10.42-10.54 Specifická kompozice střevní mikrobioty u primární sklerózující cholangitidy a ulcerózní kolitidy
  L. Bajer (Praha)
10.54-11.06 Konverzní faktor pro odhad ADR z PDR se liší s ohledem na indikaci kolonoskopie a pohlaví
  G. Vojtěchová (Praha)
11.06-11.18 Intestinální slizniční mikrobiom a produkce bakteriocinů u kolorektálních neoplázií
  D. Kohoutová (Hradec Králové)
11.18-11.30 Efektivita endoskopické léčby obezity pomocí intragastrických balonů v prostředí privátního zařízení
  M. Lukáš jr. (Praha)
11.30-11.42 Endoskopická pyloromyotómie (G-POEM) v léčbě refraktérni gastroparézy – vlastní zkušenosti
  R. Husťak (Trnava, SR)
11.42-11.54 On site cytologie pankreatu EUS FNA – výsledky jedenáctileté spolupráce
  P. Hurník (Ostrava)
  Sál Diamant
12.00-12.15 Ukončení kongresu
Předsedající: O. Urban (Ostrava), M. Lukáš (Praha)