MÍSTO KONÁNÍ
ODBORNÝ PROGRAM
ABSTRAKTA
KONTAKT

On-line registrační formulář

Registrace


Registrační poplatky

  Registrační poplatek včasný (do 8.10. 2017) Registrační poplatek pozdní (od 9. 10. 2017)
Člen ČGS, ČHS nebo SGS 2.000 Kč 3.000 Kč
Nečlen ČGS, ČHS nebo SGS 3.000 kč 3.400 kč
Mladý lékař do 30 let 900 Kč 1.100 Kč
Všeobecná sestra - členka Gastroenterologické či Hepatologické sekce ČAS
Sestra - členka Gastroenterologickej či Hepatologickej sekcie SGS
800 Kč 1.000 Kč
Všeobecná sestra - nečlenka Gastroenterologické či Hepatologické sekce ČAS
Sestra - nečlenka Gastroenterologickej či Hepatologickej sekcie SGS
1.400 Kč 1.600 Kč

Registrační poplatky jsou uvedeny včetně 21% DPH

Upozornění:

Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro včasnou a pozdní registraci. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Vám automaticky změněn poplatek.

Registrační poplatek zahrnuje:
  • vstup na odborný program
  • vstup na výstavu
  • vstup na posterovou sekci
  • občerstvení v době přestávek na kávu
  • kongresové materiály včetně Finálního programu a Sborníku abstrakt
  • potvrzení o účasti

V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat ve výběru příslušného registračního poplatku. V průběhu registrace Vám bude na emailovou adresu zasláno automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné online formuláře (registrace a ubytování), ale také pro on-line platební systém (viz. Platební podmínky).

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude do tří pracovních dnů zasláno emailem potvrzení spolu s informacemi pro provedení platby.

Online registrace bude uzavřena 28. listopadu 2017. Po tomto datu bude možná pouze registrace na místě u registrační přepážky.


V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte sjezdový sekretariát emailem: gastro2017@guarant.cz.


Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem sjezdu, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou.

1. Platební karta

Možnost platit platebními kartami: MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.
Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

2. Bankovní převod

Bankovní údaje s jedinečným desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění registračního formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.
Platba bankovním převodem je možná do 23. listopadu 2017.  Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou prostřednictvím On-line platebního systému.

Daňový doklad

Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání sjezdu. V případě zájmu kontaktujte registrační přepážku v místě konání.  Pokud doklad potřebujete zaslat emailem ještě před konáním samotné akce, kontaktujte sekretariát sjezdu emailem.


Zrušení registrace

Sekretariát sjezdu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem gastro2017@guarant.cz nebo faxem +420 284 001 448. Zrušení po telefonu nebude akceptováno.


Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace Storno polatek
do 5. října 2017 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč  
od 6. října 2017 do 31. října 2017 50% registračního poplatku
Od 1. listopadu 2017 100% registračního poplatku

V případě změny registrace/ubytování/vratky vzniklé pochybením účastníka si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.