MÍSTO KONÁNÍ
ODBORNÝ PROGRAM
ABSTRAKTA
KONTAKT

Detailní program /předběžná verze k 25.10. 2017/

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16.
6. kongres České gastroenterologické společnosti byl ohodnocen ČLK 16 kredity.

 

         

PROGRAMOVÝ PŘEHLED   DETAILNÍ PROGRAM

Čtvrtek, 30. 11. 2017

   
07.15-08.15 Snídaně s expertem I
  Sál Granit
1. Fekální mikrobiální transplantace (FMT)
  P. Drastich (Praha)
  Sál Beryl
2. Terapeutická endosonografie
  V. Nosek (Jablonec nad Nisou)
  Sál Diamant
08:30-12:00 Zahájení kongresu a společná sekce
Předsedající: O. Urban (Ostrava), I. Vondrák (Ostrava), M. Lukáš (Praha), J. Lata (Ostrava),
A. Tichá (České Budějovice)
08.30-09.00 Zahájení kongresu
   
09.00-09.30 Mařatkova přednáška
  Paradigma současné digestivní endoskopie
  S. Rejchrt (Hradec Králové)
09.30-09.50 Ocenění, čestná členství
09.50-10.10 Nejlepší gastroenterologický výzkum v ČR v roce 2017
  Partial jejunal diversion using an incisionless magnetic anastomosis system:
1- year interim results in patients with obesity and diabetes
  E. Machytka (Ostrava)
   
10.10-10:40 Přestávka na kávu
  Sál Diamant
10.40-12.00 Výběr prezidenta kongresu: State-of-art
Předsedající: O. Urban (Ostrava), M. Lukáš (Praha)
10.40-11.00 How to optimize adenoma detection during colonoscopy?
  S. Cadoni (Iglesias, Itálie)
11.00-11.20 Endoscopic treatment of ampulary neoplasia
  U. Arnelo ( Stockholm, Švédsko)
11.20-11.40 Informovaný souhlas – nutné zlo, nebo právo pacienta a ochrana lékaře?
  J. Mach, R. Keil (Praha)
11.40-12.00 Treatment of Hepatitis C by direct acting antiviral in Benin
  N. Kodjoh (Cotonou, Benin)
   
12.00-13.30 Přestávka na oběd
   
12.15-13.15 E-posterová sekce 1
Předsedající: J. Cyrany (Hradec Králové), T. Grega (Praha), Š. Šembera (Hradec Králové)
  Sál Diamant
13.30-15.00 Intenzivní péče v gastroenterologii
Předsedající: P. Ševčík (Ostrava), J. Špičák (Praha), V. Adámková (Praha)
13.30-13.50 Sepse pro gastroenterology
  J. Máca (Ostrava)
13.50-14.10 Hemoragický šok a léčba život ohrožujícího krvácení
  V. Černý (Ústí nad Labem)
14.10-14.30 Akutní pankreatitida pohledem intenzivisty
  I. Satinský (Havířov)
14.30-14.50 Antibiotická léčba v gastroenterologické intenzivní péči
  V. Adámková (Praha)
14.50-15.00 Diskuse
  Sál Platinum
13.30-15.00 Onkologie-kolorektální karcinom
Předsedající: M. Kopáčová (Hradec Králové), Š. Suchánek (Praha), J. Örhalmi (Hradec Králové)
13.30-14.00 State-of-art: Pilovité léze tračníku
  I. Tachecí (Hradec Králové)
14.00-14.20 Kvalita koloskopie
  M. Kopáčová (Hradec Králové)
14.20-14.40 Screening KRK v ČR - aktuální problémy a výzvy do budoucnosti
  Š. Suchánek (Praha)
14.40-15.00 Transanální totální mesorektální excize a robotická resekce rekta vs. laparoskopický přístup
  J. Örhalmi (Hradec Králové)
  Sál Gold
13.30-15.00 Volná sdělení I: Endoskopie I
Předsedající: R. Keil (Praha), P. Drastich (Praha)
13.30-13.42 Duodenální postižení u pacientů s familiární adenomovou polypózou - desetiletá zkušenost centra
  J. Cyrany (Hradec Králové)
13.42-13.54 Endoskopická „full-thickness“ resekce tlustého střeva - analýza souboru 24 pacientů
  P. Falt (Ostrava)
13.54-14.06 Komplikace perkutánní endoskopické gastrostomie a jejich řešení
  P. Kohout (Praha)
14.06-14.18 EUS navigované drenáže s novými stenty ECE-LAMS (electrocautery-enhanced lumen-apposing metal stent)
  V. Nosek (Jablonec nad Nisou)
14.18-14.30 Endosonograficky navigovaná drenáž pankreatických kolekcí: vlastní zkušenost
  P. Mačinga (Praha)
14.30-14.42 Endoskopická léčba leaku po bariatrické operaci pomocí SEMS – série 18 pacientů
  M. Kliment (Berlín, Německo)
14.42-14.54 Digitalna cholangioskopia v manažmente biliopankreatických ochorení: analýza výsledkov z ČR a SR
  R. Husťak (Trnava, Slovensko)
   
15.00-15.30 Přestávka na kávu
  Sál Diamant
15.30-17.00 Pankreas a žlučové cesty
Předsedající: M. Zavoral (Praha), M. Ryska (Praha), M. Loveček (Olomouc)
15.30-15.45 Současné možnosti časné diagnostiky karcinomu pankreatu
  M. Zavoral (Praha)
15.45-16.00 Aktuální stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu v ČR
  M. Loveček (Olomouc)
16.00-16.15 Přínos CHRT u borderline karcinomu pankreatu
  L. Petruželka (Praha)
16.15-16.30 Jsme připraveni na chirurgickou léčbu prekurzorových lézí?
  M. Ryska (Praha)
16.30-16.45 Karcinom žlučníku – jak postupovat v závislosti na stagingu?
  Z. Kala (Brno)
16.45-17.00 Klatskinův tumor – co je důležité pro gastroenterologa?
  F. Bělina (Praha)
  Sál Platinum
15.30-17.00 Aktuální témata v gastroenterologii
Předsedající: Z. Zádorová (Praha), F. Závada (Příbram), T. Hucl (Praha)
15.30-15.50 Management of esophageal cancers, towards the end of controversy between gastroentologists, onologists and surgeons
  L. Bedenne (Dijon, Francie)
15.50-16.05 Nové pohledy na chronickou pankreatitidu
  P. Dítě, M. Blaho, A.Vašura (Ostrava)
16.05-16.20 Současný výskyt autoimunitní pankreatitidy a karcinomu pankreatu
  T. Hucl (Praha)
16.20-16.40 Detekce sporadického karcinomu pankreatu - čas ke změně
  P. Frič  (Praha)
16.40-16.55 Endoskopická intervence u akutní pankreatitidy
  M. Kliment (Berlín, Německo)
16.55-17.10 Manažment pacienta s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou z pohľadu endoskopistu
  E. Veseliny (Košice, Slovensko)
  Sál Gold
15.30-17.00 Volná sdělení II: Hepatologie
Předsedající: K. Lukáš (Praha), J. Cyrany (Jičín, Hradec Králové), S. Fraňková (Praha)
15.30-15.42 Enhanced liver fibrosis test accurately discriminates advanced stage of fibrosis in HCV Patients
  R. A. Zayed (Cairo, Egypt)
15.42-15.54 Genetic variations in DNA repair genes (XRCC1, 3 & 7) and the susceptibility to hepatocellular carcinoma
  M. Khorshied (Cairo, Egypt)
15.54-16.06 Léčba rekurentní HCV infekce u pacientů po transplantaci jater v éře přímo působících antivirotik
  S. Fraňková (Praha)
16.06-16.18 Paritaprevir/ritonavir, ombitasvir a dasabuvir u chronické HCV infekce genotyp 1b a cirhózy jater
  J. Šperl (Praha)
16.18-16.30 Hyponatremie a poruchy acidobazické rovnováhy u jedinců s ascitickou cirhózou jater
  H. Gottfriedová (Praha)
16.30-16.42 Neinvazivní diagnostika jaterní fibrózy u pacientů s diabetem mellitem 2. typu v běžné praxi
  K. Dvořák (Liberec)
16.42-16.54 Fibro-mark: A panel of accurate laboratory parameters for the identification of significant fibrosis in patients with chronic hepatitis C
  D. Omran (Cairo, Egypt)

 

Pátek, 1. 12. 2017

   
07.15-08.15 Snídaně s expertem II
  Sál Beryl
3. Digitální cholangioskopie a pankreatoskopie
  U. Arnelo, O. Urban (Stockholm, Švědsko; Ostrava)
  Sál Granit
4. Nové koloskopické techniky
   P. Falt (Ostrava)
  Sál Diamant
08.30-10.00 Obezita
Předsedající: E. Machytka (Ostrava), P. Holéczy (Ostrava), V. Nosek (Jablonec n.N.)
08.30-08.35 Úvod, přehled problematiky
  E. Machytka (Ostrava)
08.35-09.00 Endoscopic treatment of Obesity: State-of-art
  J. Devière (Brusel, Belgie)
09.00-09.20 Současná bariatrie z pohledu obezitologa a diabetologa
  M. Haluzík (Praha)
09.20-09.40 Novinky v metabolické chirurgii
  P. Holéczy (Ostrava)
09.40-10.00 Endoskopická léčba komplikací bariatrické chirurgie
  V. Nosek (Jablonec nad Nisou)
  Sál Platinum
08.30-10.00 Tenké střevo a mesenterium
Předsedající: M. Kopáčová (Hradec Králové), Ľ. Jurgoš (Bratislava), M. Oliverius (Praha)
08:30-08:48 Indikácie na enterobiopsiu pri podozrení na celiakiu. Odporúčania a vlastné skúsenosti
  Ľ. Jurgoš (Bratislava, Slovensko)
08:48-09:06 Desmoidní tumory
  P. Mináriková (Praha)
09:06-09:24 Syndrom krátkého střeva a intestinální selhání
  I. Tachecí (Hradec Králové)
09:24-09:42 Transplantace tenkého střeva
  M. Oliverius (Praha)
09:42-10:00 Diskuse
  Sál Gold
08.30-10.00 Hepatologie
Předsedající: R. Brůha (Praha), L. Vítek (Praha)
08.30-08.50 Laboratorní diagnostika cholestatických jaterních chorob
  L. Vítek (Praha)
08.50-09.10 Toxicita léků u jaterní cirhózy
  J. Šperl (Praha)
09.10-09.30 Potřebujeme jaterní biopsii?
  R. Brůha (Praha)
09.30-09.50 Screening a rizikové faktory HCC
  S. Fraňková (Praha)
  Sál Diamant
10.10-11.40 Plenární schůze ČGS
   
11.40-13.00 Přestávka na oběd
   
11.45-12.45 E-posterová sekce 2
Předsedající: J. Cyrany (Hradec Králové), R. Kroupa (Brno), R. Procházka (Jablonec nad Nisou)
  Sál Diamant
13.00-14.15 Digestivní endoskopie
Předsedající: S. Rejchrt (Hradec-Králové), P. Vítek (Frýdek-Místek), E. Veseliny (Košice)
13.00-13.15 Doporučené postupy ČGS ČLS JEP pro endoskopickou cholangiopankreatoskopii
  P. Vítek (Frýdek-Místek)
Nejčastější chyby v endoskopii
13.15-13.30 Horní endoskopie
  J. Cyrany (Jičín, Hradec Králové)
13.30-13.45 Koloskopie
  P. Falt (Ostrava)
13.45-14.00 ERCP
  S. Rejchrt (Hradec Králové)
14.00-14.15 EUS
  M. Kliment (Berlín, Německo)
  Sál Platinum
13.00-14.30 Novinky a   zajímavosti ve vzdělávání a  odborné praxi českých gastroenterologických a hepatologických  sester
Předsedající: A. Tichá (České Budějovice), A. Baloghová (Praha), M. Gabrielová (Zlín)
13.00-13.03 Zahájení
  A. Tichá (České Budějovice)
13.03-13.11 ČAS, změny ve vzdělávání sester
  A. Tichá (České Budějovice)
13.11-13.19 Edukace pacientů grant
  M. Kyanková (Brno)
13.19-13.27 Léčba obezity endobarriérem
  J. Lávičková (Praha)
13.27-13.35 Transmurální endoskopie pohledem sestry
  L. Válková (Ostrava)
13.35-13.43 Spy Glass a jeho využití
  P. Bašová (Jablonec nad Nisou)
13.43-13.51 Výživa u IBD pacientů
  N. Homzová (Praha)
13.51-13.59 Co probiotika a kolorektální karcinom?
  P. Absolonová, J. Staňková (Brno)
13.59-14.07 Úloha sestry při submukózní endoskopii ( POEM, G-POEM a STER)
  E. Fiedorová (Praha)
14.07-14.15 Kolonická kapsle – naše poznatky
  P. Hnátová, J. Folttiny (Praha)
14.15-14.23 Terapie dehiscence anastomosy po nízké resekci rekta metodou EndoSponge
  K. Kahánková (Frýdek-Místek)
14.23-14.30 Závěr - diskuze
  Sál Gold
13.00-14.15 Volná sdělení III: Chirurgie, Varia
Předsedající: P. Dítě (Ostrava), D. Kohoutová (Londýn, Hradec Králové)
13.00-13.12 Resekce jícnu, pooperační výsledky
  J. Šafránek (Plzeň)
13.12-13.24 Mimojícnové projevy refluxní nemoci jícnu – výsledky antirefluxní chirurgické léčby
  V. Drahoňovský (Praha)
13.24-13.36 Možnosti chirurgické léčby ampulárního adenokarcinomu
  L. Kunovský (Brno)
13.36-13.48 Jícnové funkce u kriticky nemocných a zdravých osob: efekt metoklopramidu
  K. Balihar (Plzeň)
13.48-14.00 Možnosti vyšetření motility žaludku u diabetiků - EGG, scintigrafie či motilitní kapsle?
  J. Šťovíček (Praha)
14.00-14.12 Prevalence of Helicobacter pylori in patients admitted in digestive disease center in Cotonou
  R. Kpossou (Cotonou, Benin)
  Sál Diamant
14.30-16.00 Chirurgie gastrointestinálního ústrojí
Předsedající: Z. Kala (Brno), M. Ryska (Praha), J. Šimša (Praha)
14.30-14.45 Karcinom pankreatu - problém chirurga?
  M. Ryska (Praha)
14.45-15.00 Karcinom žaludku - současná diagnostika a léčba
  J. Šimša (Praha)
15.00-15.15 Jaterní metastázy kolorektálního karcinomu
  V. Třeška (Plzeň)
15.15-15.30 Jaterní metastázy ne-kolorektálních tumorů
  M. Oliverius (Praha)
15.30-15.45 Karcinom rekta - intersfinkterické resekce a TaTME
  Z. Kala (Brno)
15.45-16.00 Karcinom rekta - klasicky, laparoskopicky či roboticky?
  M. Škrovina (Nový Jičín)
  Sál Platinum
14.45-16.15 Idiopatické střevní záněty - I. Část: Workshop Pracovní skupiny IBD: Doporučení pro léčbu IBD kortikoidy a imunosupresivy
Předsedající: M. Lukáš (Praha), M. Bortlík (Praha), M. Konečný (Olomouc)
14.45-15.05 State-of-art
  E. Stange (Německo)
15.05-15.20 Systémové kortikoidy
  P. Falt (Ostrava)
15.20-15.35 Topické a lokální kortikoidy
  L.Hrdlička (Praha)
15.35-15.50 Thiopuriny
  I. Mikoviny Kajzrlíková (Frýdek-Místek)
15.50-16.05 Metotrexát a kalcineurinové inhibitory
  T. Douda (Hradec Králové)
16.05-16.15 Diskuse
  Sál Gold
14.30-16.00 Sekce mladých gastroenterologů: Videem dokumentovaná sdělení
Předsedající: B. Pipek (Ostrava), D. Ďuricová (Praha), Martin Lukáš (Praha)
14.30-14.42 Impedance jícnu
  Š. Konečný (Brno)
14.42-14.54 Endoskopická diagnostika Barrettova jícnu
  J. Král (Praha)
14.54-15.06 Vyšetření na přítomnost H. pylori
  T. Grega (Praha)
15.06-15.18 Chromodiagnostika v horním GIT
  A. Buriánová (Havířov)
15.18-15.30 Endoskopická polypektomie
  M. Štěpán (Ostrava)
15.30-15.42 Chromodiagnostika při koloskopii
  P. Klvaňa ml. (Frýdek-Místek)
15.42-15.54 Kapslová enteroskopie
  Š. Šembera ( Hradec Králové)
   
16.00-16.30 Přestávka na kávu
  Sál Diamant
16.30-18.00 ESGE meets CGS: How to do good quality endoscopy
Předsedající: T. Hucl (Prague), O. Urban (Ostrava)
16.30-16.50 Quality measures for upper GI
  M. Areia (Portugal)
16.50-17.10 Quality measures for lower GI
  C. Hassan (Italy)
17.10-17.30 Quality measures for ERCP/EUS
  K. Oppong (United Kingdom)
17.30-17.50 Quality measures in endoscopy: the local perspective
  S. Rejchrt (Czech Republic)
17.50-18.00 Discussion
  Sál Platinum
16.45-18.15 Onemocnění jícnu
Předsedající: V. Procházka (Olomouc), Č. Neoral ( Olomouc),
D. Kohoutová (Londýn, Hradec Králové)
16.45-17.00 Jak v současnosti diagnostikovat a léčit achalázii jícnu
  Z. Vacková (Praha)
17.00-17.15 Refluxní choroba jícnu - klasifikace, diagnostika a léčba
  V. Procházka (Olomouc)
17.15-17.30 Barrettův jícen a časný karcinom jícnu - diagnostika a léčba
  J. Krajčíová (Praha)
17. 30-17.45 Karcinom jícnu - up to date
  R. Aujeský, Č. Neoral (Olomouc)
17. 45-18.00 Úspěšnost ablační terapie neoplázií asociovaných s Barrettovým jícnem
  D. Kohoutová (Londýn, Hradec Králové)
  Sál Gold
16.30-18.00 Volná sdělení IV: IBD
Předsedající: V. Mandys (Praha), T. Douda (Hradec Králové)
16.30-16.42 Clostridium difficile u IBD pacientů
  L. Kučerová (Brno)
16.42-16.54 Monitorování farmakokinetiky biologik u pacientů s IBD
  P. Svoboda (Ostrava)
16.54-17.06 Metotrexát v léčbě ISZ - analýza 4-letých zkušeností
  L. Prokopová (Brno)
17.06-17.18 Prevalence anemie u pacientů s IBD na pracovišti okresního typu
  M. Liberda (Valašské Meziříčí)
17.18-17.30 Český registr IBD pacientů léčených biologiky: výsledky prvního roku
  M. Bortlík (Praha)
17.30-17.42 2000j D vitaminu denně je optimální substituční dávka pro osoby s IBD
  V. Kojecký (Zlín)
17.42-17.54 Výsledky těhotenství u pacientek s IBD léčených biosimilárním infliximabem
  M. Kolář (Praha)

 

Sobota, 2. 12. 2017

  Sál Diamant
08.30-10.00 Workshop Sekce ambulantních gastroenterologů: Tandemová sdělení (úvod nebo kazuistika + expertní přednáška)
Předsedající: L. Hrdlička (Praha), M. Pročke (Praha), T. Vaňásek (Hradec-Králové)
08.30-08.55 PPI – indikace a rizika dlouhodobého podávání
  Úvod: T. Vaňásek (Hradec Králové)
  Expertní přednáška: J. Špičák (Praha)
08.55-09.20 H. Pylori – „what´s new ?“ – indikace, eradikační režimy
  Úvod: M. Pročke (Praha)
  Expertní přednáška: I. Tachecí (Hradec Králové)
09.20-09.45 Limity terapeutické endoskopie v ambulantním GE provozu
  Úvod: L. Hrdlička (Praha)
  Expertní přednáška: P. Vítek (Frýdek-Místek)
  Sál Platinum
08.30-10.00 Videomaraton
Předsedající: M. Kopáčová (Hradec Králové), T. Hucl (Praha), P. Falt (Ostrava)
08.30-08.37 Endosonograficky asistovaná biliární drenáž - rendezvous techniky
  P. Vítek, J. Kuchař, I. Mikoviny Kajzrlíková, J. Chalupa (Frýdek-Místek)
08.37-08.44 Cirkulární endoskopická submukózní disekce jícnu - provedení, účinnost a řešení striktur
  Z. Rábeková, J. Krajčiová, J. Malušková, M. Kollár, J. Špičák, J. Martínek J. (Praha)
08.44-08.51 POEM a G-POEM v rámci jednoho zákroku u pacientky se současnou achalázií a gastroparézou
  D. Erhartová, Z. Rábeková, Z. Vacková, J. Špičák, J. Martínek (Praha)
08.51-08.58 Endosonograficky navigovaná drenáž abscesu Douglasova prostoru
  J. Kuchař, P. Vítek, M. Chrostek (Frýdek-Místek)
08.58-09.05 Aortoenterální píštěl
  Š. Šembera, D. Zimandlová, S. Rejchrt, M. Kopáčová (Hradec Králové)
09.05-09.12 Kombinace endoskopické slizniční resekce a "full-thickness" resekce v léčbě adenomu ascendens s příznakem "non-liftingu"
  P. Falt, O. Urban (Ostrava)
09.12-09.19 Endoskopická submukózní disekce ektopické sliznice žaludku v rektu
  R. Keil, J. Schwarz (Praha)
09.19-09.26 Rektální tonzila
  L. Douda, I. Tachecí, R. Repák, K. Kamarádová (Hradec Králové)
09.26-09.33 Obturující santorinolitáza - neobvyklé endoskopické řešení
  L. Dolejší, V. Nosek (Jablonec nad Nisou)
09.33-09.40 Endoskopická polypektomie velkého adenomu z Brunnerových žlázek duodena
  I. Lerchová, Z. Gattnarová (Ostrava)
09.40-09.47 Endoskopická terapie symptomatické retroperitoneální cysty stentem Hot Axios
  V. Zoundjiekpon, V. Nosek, O. Urban (Ostrava, Jablonec nad Nisou)
09.47-09.54 Komplexní přístup k maligní stenoze podjaterní krajiny
  M. Kraus, P. Kovala, J. Vrána, M. Kremer, J. Kancnýř (Ostrava)
09.54-10.01 Využití hybridní APC k ablaci Barrettova jícnu
  J. Šťovíček (Praha)
  Sál Gold
08.30-10.00 Volná sdělení V: Endoskopie II
Předsedající: I. Mikoviny Kajzrlíková (Frýdek-Místek), V. Kojecký (Zlín)
08.30-08.42 Možnosti využití hybridního APC v léčbě Barrettova jícnu
  M. Dastych (Brno)
08.42-08.54 Využití flexibilní endoskopie k detekci aspirace v akutním stádiu po CMP u pacientů s dysfagií
  G. Solná (Ostrava)
08.54-09.06 Endoskopická a chirurgická léčba high-risk časných karcinomů jícnu
  M. Kollár (Praha)
09.06-09.18 Podání mukolytického roztoku před gastroskopií - dvojitě zaslepená, randomizovaná studie
  M. Hanousek (Ostrava)
09.18-09.30 Dlouhodobé výsledky perorální endoskopické myotomie (POEM) u achalázie
  Z. Rábeková (Praha)
09.30-09.42 Konfokální laserová endomikroskopie v diagnostice lézí jícnu a žaludku
  J. Krajčíová (Praha)
   
10.00-10.30 Přestávka na kávu
  Sál Diamant
10.30-12.00 Idiopatické střevní záněty - II. Část: Kasuistiky
Předsedající: M. Lukáš (Praha), Z. Šerclová (Praha)
  Karcinom u idiopatických střevních zánětů: State-of-art
  V. Mandys (Praha)
  Kasuistiky
  Sál Platinum
10.30-12.00 Funkční poruchy gastrointestinálního ústrojí
Předsedající: J. Koželuhová (Plzeň), J. Dolina (Brno)
10.00-10.15 Funkční onemocnění anorekta - diagnostika a léčba aneb je biofeedback účinný a dostupný?
  J. Koželuhová (Plzeň)
10.15-10.30 Dietoterapie - móda, byznys nebo účinná léčba?
  P. Kohout (Praha)
10.30-10.45 Jaký je nejúčinnější lék pro pacienta se syndromem dráždivého střeva?
  A. Hep (Brno), J. Dolina (Brno)
10.45-11.00 Globus, funkční pyróza a funkční dysfagie - existují vůbec a jak na ně?
  Z. Vacková (Praha)
11.00-11.15 Panelová diskuze
  Sál Gold
10.30-12.00 Volná sdělení VI: Endoskopie III
Předsedající: J. Cyrany (Hradec Králové), I. Líbalová (Praha), O. Urban (Ostrava)
10.30-10.42 Kolonické dekomprese v běžné praxi
  I. Mikoviny Kajzrlíková (Frýdek-Místek)
10.42-10.54 Specifická kompozice střevní mikrobioty u primární sklerózující cholangitidy a ulcerózní kolitidy
  L. Bajer (Praha)
10.54-11.06 Konverzní faktor pro odhad ADR z PDR se liší s ohledem na indikaci kolonoskopie a pohlaví
  G. Vojtěchová (Praha)
11.06-11.18 Intestinální slizniční mikrobiom a produkce bakteriocinů u kolorektálních neoplázií
  D. Kohoutová (Londýn, Hradec Králové)
11.18-11.30 Efektivita endoskopické léčby obezity pomocí intragastrických balonů v prostředí privátního zařízení
  M. Lukáš jr. (Praha)
11.30-11.42 Endoskopická pyloromyotómie (G-POEM) v léčbě refraktérni gastroparézy – vlastní zkušenosti
  R. Husťak (Trnava, Slovensko)
11.42-11.54 On site cytologie pankreatu EUS FNA – výsledky jedenáctileté spolupráce
  P. Hurník (Ostrava)
  Sál Diamant
12.00-12.15 Ukončení kongresu
Předsedající: O. Urban (Ostrava), M. Lukáš (Praha)