MÍSTO KONÁNÍ
ODBORNÝ PROGRAM
ABSTRAKTA
KONTAKT

Mobilní aplikace

 

Pro stažení mobilní aplikace využijte QR kód

Dostupné pro Android i pro Apple.

        


 

Popis a funkce  

Pro 6. kongres České gastroenterologické společnosti je tento rok připravena mobilní aplikace, která vám ulehčí orientaci v rámci kongresu a nabídne vám tyto informace:

 

Odborný program
Zobrazuje kompletní program akce, fulltextové vyhledávání.

 

Můj program GASTRO
Umožňuje sestavení osobního programu během akce. Upozorňuje na řípadné časové kolize jednotlivých prezentací

 

Programový přehled
Jednoduché grafické zobrazení programu celé akce pro snadnou orientaci v čase.

 

E-postery
Část pro prohlížení seznamu elektronických posterů a dostupných zaslaných e-posterů.

 

Obecné informace
Informace o společenských akcích, registraci, místě konání, orientace v rámci kongresových prostor a seznam vystavovatelů a další.

 

Partneři
Seznam partnerů kongresu.

 

Pokládání otázek řečníkovi
V hlavním sále Diamant bude možnost pokládat otázky řečníkům pomocí mobilní aplikace.

 

Hlasování
V rámci některých přednáškových bloků, či kurzů budou mít účastníci možnost hlasovat. Pro informace pro řečníky, jak připravit hlasovací slide v rámci Vaší přednášky, případně informaci pro účastníky ja hlasovat klikněte ZDE.

 

Dotazník
K dispozici bude i dotazník spokojenosti.