MÍSTO KONÁNÍ
ODBORNÝ PROGRAM
ABSTRAKTA
KONTAKT

Seznam e-posterů

 

Posterová sekce 1

Čtvrtek 30. 11. v době polední přestávky, 12:15 do 13:15

Předsedající: J. Cyrany (Hradec Králové), T. Grega (Praha), Š. Šembera (Hradec Králové)

EP-01 Digitální cholangiopankreatoskopie - diagnostická výtěžnost a dopad na léčbu nemocných
Urban O1,2,3, Škanderová E1, Fojtík P1, Falt P1,2
1Vítkovická nemocnice, Ostrava, ČR
2Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, ČR
3Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Hradci Králové, ČR

EP-02 Interleukin 28B Polymorphisms and Therapy Response in Egyptian Hepatitis C Genotype-4 Patients
Heba G, Zainab S, Fouad N, Salama R
School of Medecine-Cairo University, Cairo, Egypt

EP-03 Cyklofosfamid v terapii idiopatických střevních zánětů: Indikace a výsledky léčby
Zbořil V, Prokopová L, Kučerová L, Poredská K
Interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice, Brno, ČR

EP-04 Peptest v laboratoři a klinické praxi a jeho možnosti využití k diagnostice EER
Konečný Š1,4, Dolina J1,4, Ďurč P2,5, Lačná J2,5, Greguš M2,5, Doubková M3,4, Skříčková J3,4, Kindlová D3,4, Pokojová E3,4, Foret F2,5, Kubáň P2,5
1Interní gastroenterologická klinika FN Brno, ČR
2Středoevropský technologický institut, Masarykova Univerzita, Brno, ČR
3Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno, ČR
4Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, ČR
5Ústav analytické chemie AVČR v.v.i., Brno, ČR

EP-05 Efektivita screeningu karcinomu pankreatu u osob s vysokým rizikem
Černá A1, Zoundjiekpon V1, Kliment M1, Štěpán M1, Urban O1,3,4, Klvaňa P2, Blaho M2
1Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, Ostrava, ČR
2Interní klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, ČR
3Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, ČR
4Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Hradci Králové, ČR

EP-06 Osteoporóza a kostní změny u celiakie v dospělosti
Hoffmanová I1, Sánchez D2
12. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR
2Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Praha 4, ČR

EP-07 Mnohočetné postižení tenkého střeva neuroendokrinním tumorem - kazuistika
Kunovský L1,2, Dastych M2, Robek O1, Vlažný J3, Hustý J4, Eid M5, Poredská K2, Dolina J2, Kala Z1
1Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno Bohunice, ČR
2Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno Bohunice, ČR
3Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno Bohunice, ČR
4Klinika radiologie, Fakultní nemocnice Brno Bohunice, ČR
5Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno Bohunice, ČR

EP-08 Hyperbarická léčba v gastroentrologii
Kašpárek I
ÚLZ, Praha, ČR

EP-09 Algoritmus komplexní onkologické léčby operabilního karcinomu jícnu, GEJ a žaludku
Obermannova R
E-POSTER AUTORY STAŽEN

EP-10 Vztah mezi nealkoholickou tukovou chorobou pankreatu (NAFPD) a metabolickým syndromem
Blaho M, Dítě P
Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, ČR

EP-11 Adenokarcinom pankreatu vzniklý v terénu posttraumatické disrupce pankreatického duktu
Psár R1, Štěpán M2, Psárová V2, Krátký J1
1Radiologické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava, ČR
2Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava, ČR

EP-12 Refluxní esofagitida po POEM - opravdu reflux nebo součást hojení?
Erhartová D, Krajčíová J, Vacková Z, Rábeková Z, Štirand P, Hucl T, Špičák J, Martínek J
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha, ČR

EP-13 Registr familiární adenomové polypózy v České republice
Cyrany J1, Šembera Š1, Suchánek Š2, Grega T2, Klvaňa P3, Černá A4, Lukáš M5, Fröhlich K6, Nováčková M6, Jelínková M6, Kopáčová M1
1II. interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové, ČR
2Interní klinika, Ústřední vojenská nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, ČR
3Beskydské gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o., Frýdek-Místek, ČR
4Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava-Vítkovice, ČR
5Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, Klinické centrum ISCARE, Praha, ČR
6Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., Brno, ČR

EP-14 Na okraji zájmu – anální intraepiteliální neoplasie
Procházka R
GAE Nemocnice Jablonec nad Nisou, ČR

EP-15 Kazuistika: Kolagenní kolitida s typickým endoskopickým nálezem
Kubát J1, Hácová M2, Kadlec V1, Vyhnálek P1, Klobučar D1, Leksa V1, Linter R1
1Interní oddělení, endoskopie, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice, ČR
2Patologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice, ČR

EP-16 Fekální bakterioterapie v léčbě rekurentní kolitidy způsobené bakterií Clostridium difficile
Pipek B
Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, Ostrava, ČR

EP-17 Narůstající výskyt žaludečních polypů a možné klinické dopady
Kroupa R, Dastych M, Konečný Š, Packová B, Dolina J
Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno, ČR

EP-18 On site EUS-FNA cytology of pancreatic lesions – Solid pseudopapillary neoplasm (SPN)
Židlík V1,2, Hurník P1,2, Žiak D1,2, Uvírová M1, Šustíková J1, Faistová H1,2, Ondruššek R1,2, Šnajdrová B1, Urban O3, Kliment M3, Dvořáčková J1,2
1CGB laboratoř a.s., Ostrava, ČR
2Fakultní nemocnice Ostrava, ČR
3AGEL Research and Training Institute – Ostrava-Vítkovice Branch, Ostrava-Vítkovice Hospital, Ostrava, ČR

EP-19 Kazuistika - maligní melanom anorekta jako vzácná diagnosa
Vaňková P, Procházka R
Pavla Vaňková, Jablonec nad Nisou, ČR

EP-20 Neobvyklá komplikace fertilizace in vitro
Douda L1, Tachecí I1, Douda T1, Kamarádová K2
1II. interní gastroenterologická klinika LFUK a FNHK, Hradec Králové, ČR
2Fingerlandův ústav patologie, Hradec Králové, ČR

 

Posterová sekce 2

Pátek 1. 12. v době polední přestávky, 11:45 do 12:45

Předsedající: J. Cyrany (Hradec Králové), R. Kroupa (Brno), R. Procházka (Jablonec nad Nisou)

EP-21 Protonová radioterapie ca jícnu – dozimetrická i klinická výhoda
Vítek P, Kubeš J, Vondráček V, Vinakurau S
E-POSTER AUTORY STAŽEN

EP-22 Detekce polypů- srovnávací studie kapslová koloskopie versus tandemová koloskopie
Hanousek M1, Fojtík P1, Urban O1,2,3
1Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, Ostrava, ČR
2Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, ČR
3Katedra interních oborů, Lékařská fakulta UK, Hradec Králové, ČR

EP-23 EUS-FNA versus KEY-HOLE biopsy, in the diagnostics of upper gastrointestinal subepithelial tumors
Zoundjiekpon V1, Kliment M1, Falt P1, Fojtík P1, Reiterová K2, Žak D3, Bolek M1, Tchibozo A4, Kundrátová E1, Urban O1,5
1Vitkovická nemocnice, 0strava, ČR
2Agel Laboratories, Nový Jičín, ČR
3CGB Laboratories, Ostrava, ČR
4StatMed- Health Analytics & Business Intelligence, Quebec, Canada
5Fakutlní nemocnice Hradec Králové, Hradec Kralové, ČR

EP-24 Case report: Psoriáza jako paradoxní nežádoucí účinek anti-TNFα terapie IBD
Cibulková I, Straková R, Nociarová J, Matouš J, Kment M, Hajer J, Hoffmanová I, Zádorová Z
II. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha, ČR

EP-25 Clinical case of amoebic liver and pleuro-pulmonary abscess in a patient with chronic hepatitis B
Kpossou R1, Vignon R2, Zoundjiekpon V3,4, Saké K1, Prudencio R1, Sehonou J1, Biaou O1, Zanou D1, Kodjoh N1,3
1Centre national hospitalier universitaire (CNHU), Cotonou, Benin
2Hopital militaire Camp Ghezo, Cotonou, Benin
3Clinique les Archanges, Cotonou, Benin
4Vitkovice Hospital, Ostrava, ČR

EP-26 Krvácení do GIT jako komplikace antikoagulační léčby
Kohout P, Summerová S
Thomayerova nemocnice, Praha, ČR

EP-27 Motilita jícnu u pacientů s achalázií po perorální endoskopické myotomii (POEM)
Vacková Z1, Krajčíová J1, Zdrhová L2, Loudová P3, Štirand P1, Hucl T1, Špičák J1, Martínek J1
1Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha, ČR
2I.Interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, ČR
3Endoskopické centrum, Oblastní Nemocnice Kolín, ČR

EP-28 Rizikové faktory vzniku kolorektálního karcinomu u pacientů s IBD
Poredská K, Zbořil V, Prokopová L, Kučerová L
IGEK, Fakultní nemocnice Brno, ČR

EP-29 Retrospektivní analýza osob s endoskopicky drénovanou tekutinovou kolekcí pankreatu
Štěpán M1, Bača L1, Psár R2, Černá A1, Zoundjiekpon V1, Urban O1,3,4, Kliment M1, Falt P1,3
1Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, Ostrava, ČR
2Radiologické oddělení Vítkovická nemocnice, Ostrava, ČR
3Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, ČR
4Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Hradci Králové, ČR

EP-30 Kapslová kolonoskopie u FIT pozitivních pacientů
Voška M, Grega T, Vojtěchová G, Zavoral M, Suchánek Š
Interní klinika, 1. LF UK, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha, ČR

EP-31 Když imunohistochemie zavádí na zcestí…Histopatologická kazuistika
Faistová H1,2,3, Žiak D1,2, Uvírová M1,3, Havrlentová L4, Hurník P1,2,3, Dvořáčková J2,1,3
1CGB laboratoř, Ostrava - Vítkovice, ČR
2Fakultní nemocnice, Ostrava Poruba, ČR
3Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, ČR
4Chirurgické oddělení Vítkovická nemocnice, Ostrava - Vítkovice, ČR

EP-32 Akutní pankreatitida u pacientů po transplantaci jater
Mačinga P1, Poc K2, Trunečka P1, Špičák J1, Hucl T1
1Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha, ČR
21. LF UK, Praha, ČR

EP-33 Celosvětově první transplantace jater pro maligní mucinózní cystickou neoplázii jater
Mačinga P1, Mendl J2, Bajer L1, Sticová E3, Froněk J2, Trunečka P1, Špičák J1, Hucl T1
1Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha, ČR
2Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha, ČR
3Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM, Praha, ČR

EP-34 Prevence jícnových striktur po cirkumferenční endoskopické submukózní disekci-experimentální studie
Doležel R1,2, Walterová B1, Kollár M3, Juhás Š1, Juhásová J1, Král J3, Vacková Z3, Krajčíová J3, Špičák J3, Martínek J1,3
1Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., Liběchov, ČR
2Chirurgická klinika 2. LF UK a Ústřední Vojenské Nemocnice, Praha, ČR
3Klinika Hepatogastroenterologie, IKEM, Praha, ČR

EP-35 Tkáňové profilování DNA mutací za účelem studia maligního potenciálu nespecifických střevních zánětů
Mináriková P, Minárik M, Benešová L, Kasalický M, Bortlík M, Lukáš M, Zavoral M

E-POSTER AUTORY STAŽEN

EP-36 Biosimilární infliximab v terapii anti-TNF naivních pacientů s IBD – jednoleté klinické sledování
Kolář M1, Ďuricová D1,2, Bortlík M1,3, Hrubá V1, Machková N1, Mitrová K1,4, Malíčková K5, Lukáš jr. M1, Lukáš M1,5
1Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a.s., Praha, ČR
2Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
3Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha, ČR
4Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR
5Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha, ČR

EP-37 Eozinofilní ezofagitida/gastroenteritida u mladého muže s polyvalentní alergií
Maceček J, Staňka B, Vysloužilová M, Baťková B
Gastroenterologické oddělení, Nemocnice Prostějov, SMN a.s., Prostějov, ČR

EP-38 Eosinophilic colitis
Košková R, Benčík V
Soukromá gastroenterologická ambulance MUDr. Radka Košková s.r.o., Ostrava, ČR
Soukromá bioptická laboratoř Benlabor s.r.o., Ostrava, ČR

EP-39 Kvalita života u pacientov s Crohnovou chorobou
Němcová A1, Bielik J2, Svoboda P1,3, Skácelíková H1, Benová T1, Janečková L1
1FN Ostrava, Ostrava, ČR
2Fakulta zdravotníctva TnUAD, Trenčín, Slovakia
3Lékařská fakulta OU, Ostrava, ČR

EP-40 Cizí těleso v zažívacím traktu
Vaňousková L, Hrdličková M
Oblastní nemocnice, a.s., Mladá Boleslav, ČR