MÍSTO KONÁNÍ
ODBORNÝ PROGRAM
ABSTRAKTA
KONTAKT

Informace o průběhu příprav

 

Vážené kolegyně a kolegové,

s blížícím se termínem 6. kongresu ČGS si Vás dovoluji stručně informovat o stavu jeho příprav.

Na co se můžeme těšit?

 • Účast potvrdilo celkem 14 zahraničních přednášejících v sekcích vyzvaných sdělení, včetně 4 slovenských účastníků.
 • Je připraveno více než 60 vyzvaných sdělení, pokrývajících celou problematiku gastroenterologie a hepatologie.
 • Bude uděleno celkem 6 čestných členství v ČGS ČLS JEP, zazní slavnostní Mařatkova přednáška a bude udělena Kasafírkova cena.
 • Připraveno je 7 sponzorovaných sympózií s kvalitním odborným obsahem.
 • Samostatný časový prostor je věnován gastroenterologickým sestrám, ambulantním specialistům a mladým gastroenterologům.
 • Připravujeme Endoskopické výukové centrum s možností hands-on tréninku na modelech a s instalacemi výukových videí ESGE.
 • Proběhne sekce volných sdělení s prostorem pro 40 účastníků, abstrakta budou publikována v samostatném suplementu časopisu Gastroenterologie a hepatologie.
 • Zajištěna je elektronická posterová sekce.
 • Příslibem dobré zábavy v netradičních prostorách bude společenský večer v oblasti Dolních Vítkovic.
 • Proběhne důležitá plenární schůze ČGS ČLS JEP.


Na co byste neměli zapomenout?

 • Využít možnosti včasné registrace do 8. 10. 2017 ZDE
 • Zaslat abstrakt volného sdělení do 13. 10. 2017.
 • Včas se zaregistrovat na hands-on trénink.
 • Připravit se na diskusi na plenární schůzi.

Především nezapomeňte do Ostravy přijet. Těšíme se na Vás a děláme maximum pro to, abyste byli spokojeni.

MUDr. Ondrej Urban, Ph.D.
prezident 6. kongresu ČGS