MÍSTO KONÁNÍ
ODBORNÝ PROGRAM
ABSTRAKTA
KONTAKT

Aktuality

21. 11. 2017

Finální program 6. kongresu ČGS je dostupný ZDE

05.11. 2017

Projděte si instrukce pro ústní sdělení a pro přípravu Vašeho e-posteru

03. 11. 2017

Kredity
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16.
6. kongres České gastroenterologické společnosti byl ohodnocen ČLK 16 kredity.

15. 10. 2017

Určitě si nezapomeňte svůj chytrý telefon. Kromě programu v něm budete moci prohlížet všechny e-postery, umožní Vám položit diskusní otázku, hlasovat v odborném programu a vyplnit závěrečný evaluační dotazník. Majitelé starších typů mobilních telefonů nebudou ale o žádnou z těchto možností ochuzeni.

13. 10. 2017

Příjem abstrakt byl uzavřen 13.10. 2017. K tomuto datu registrujeme rekordních 98  původních sdělení. Organizační výbor vybere ta nejlepší k ústní a e-posterové prezentaci. Ponecháváme možnost dodatečného přihlášení vysoce kvalitního aktuálního abstraktu na adresu prezidenta kongresu. Přijatá abstrakta budou publikována v supplementu našeho časopisu. Posterová sekce proběhne elektronicky na 3 prohlížecích stanicích umístěných v předsálí.

12. 10. 2017

V současnosti je otevřená možnost registrace na "Snídaně s experty" a "Hands-on training" ve výukovém centru.

4. 10. 2017

Informace o průběhu příprav 6. kongresu České gastroenterologické společnosti.

30. 9. 2017

Předběžná verze detailního programu byla zvěřejněna. Prohlédněte si jí pod záložkou DETAILNÍ PROGRAM

20. 9. 2017

Learning Centre – Hands-on Training a ESGE Learning Area doplní odborné aktivity kongresu přímo v hotelu Clarion. Detaily k programu a přihlašování naleznete ZDE.

5. 8. 2017

Prohlédněte si jací zahraniční hosté a experti přislíbili účast na 6. kongresu České gastroenterologické společnosti.

31. 7. 2017

Je nám ctí Vas informovat o převzetí záštity nad 6. kongresem České gastroenterologické společnosti hejtmanem Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc.

 

Úvodní slovo

Vážení gastroenterologové, kolegyně a kolegové,

z rozhodnutí výboru České gastroenterologické společnosti ČLS JEP se 6. kongres ČGS bude konat ve dnech 30. 11. až 2. 12. 2017 v Ostravě. Krajské město Moravskoslezského kraje se tak po Brně a Olomouci stává třetím moravským a prvním slezským kongresovým městem.

Ostrava je centrem hustě zalidněné průmyslové aglomerace. Za První republiky byla označována jako „Černé město“, po válce jako „Ocelové srdce republiky“. Dnešní Ostrava je však rovněž moderním vzdělávacím centrem a to nejen v tradičních technických oborech, ale rovněž v oborech humanitních, včetně medicíny. Je sídlem nejmladší lékařské fakulty v České republice.

Místem konání kongresu je Clarion Congress Hotel v Ostravě. Nachází se v sousedství známého atletického stadiónu v Ostravě-Vítkovicích. Jedná se o moderní kongresové zařízení s kapacitou 1600 kongresových míst, disponující kompletním technickým zázemím. Je dobře dostupný ze všech míst Ostravy a v jeho okolí je dostatek parkovacích míst.

Program národního kongresu je tradičně kolektivním dílem organizačního výboru, který tvoří členové výboru ČGS a lokálního organizačního výboru. Programová struktura se v průběhu let pozvolna vyvíjí, je osvědčená a převládá názor, že nepotřebuje zásadní změny. Je ale pravda, že atmosféra kongresů je různá a specifická. Jako prezident kongresu budu prosazovat velkou programovou autonomii jednotlivých sekcí a pracovních skupin. Chceme přilákat co největší počet volných sdělení, která by měla v budoucnu odlišit národní kongresy od více postgraduálně zaměřených akcí v Karlových Varech. Prostor budou samozřejmě mít gastroenterologické sestry. Jsem si jist, že program osloví každého příznivce gastroenterologie.

Kořením kongresů jsou zahraniční účastníci. Ne jinak tomu bude v Ostravě. Již dnes máme přislíbenou účast špičkových řečníků z Itálie, Švédska a Belgie a pracujeme na pozvání dalších. Oslovíme rovněž gastroenterology českého a slovenského původu, kteří uspěli v zahraničí. Velmi se budeme těšit na návštěvu našich kolegů a přátel ze Slovenska, kteří mají do Ostravy blízko. Perličkou bude účast několika beninských gastroenterologů, s jejichž odbornou společností nás pojí partnerská smlouva.

Kongres nabídne prostor ke společenským setkáním a umožní Vám poznat město i region. Zcela specifická je oblast Dolní Vítkovice. Jedná se o významné kulturní dědictví, původní průmyslovou zástavbu, na jejíž dnešní podobě se podepsali zejména architekt Pleskot a investor Světlík. V současné době se jedná o 2. nejnavštěvovanější památku v Česku a jsem si jist, že její technickou krásu gastroenterologové ocení. Mimochodem, strop původního plynojemu, dnes koncertní síně Gong s kapacitou 5 500 osob, tvoří grafický podklad loga našeho kongresu. V Gongu se bude konat společenský večer.

V okolí Ostravy je několik malebných měst, jako je Štramberk, a krásné Beskydy. Turisté často navštěvují Hukvaldy, kde se narodil a žil Leoš Janáček, rodný dům Zigmunda Freuda v nedalekém Příboře nebo Kopřivnici s automobilovým muzeem. Nemohu nezmínit město Frýdek-Místek, kde se svou rodinou bydlím.

Kongres se již dnes těší velké pozornosti sponzorů, bez kterých nelze akci takové kvality a rozsahu organizovat. Je podporován Ostravskou Univerzitou a záštitu převzal rektor Ostravské Univerzity, hepatolog prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Je mi velkou ctí, že jsem byl pověřen koordinací nejvýznamnější národní gastroenterologické akce v roce 2017. Věřím, že Ostravský kongres naváže na dlouhou tradici úspěšných gastroenterolo­gic­kých kongresů a jménem organizačního výboru Vás srdečně všechny do Ostravy zvu.

S úctou a pozdravem

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Prezident 6. kongresu ČGS